Rolex

การตลาด Luxury ของ Rolex ที่ทำให้แบรนด์เป็นหนึ่งทุกวันนี้

โรเล็กซ์นั้น เป็นตัวอย่างที่ดีว่า ก่อนที่จะลงทุนกับการตลาด หรือการทำโปรโมทต่าง ๆ สิ่งที่ต้องทำได้ดีก่อน คือสินค้าตัวเอง

Recent posts

Popular categories