สรุปความน่าสนใจ (โดยเฉพาะไทย) ของ DIGITAL 2023 OCTOBER GLOBAL STATSHOT REPORT จาก Simon Kemp 

-

บริษัท We Are Social และ Meltwater ได้รวมรวมตัวเลขที่น่าสนใจเอาไว้ โดยรวมสถิติที่น่าสนใจในที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเอาไว้ จนออกมาเป็น Stats ที่น่าสนใจในเดือนตุลาคมนี้ โดยตัวเลขแรก ๆ ที่รายงานคือ 

1.จำนวนประชากรที่เติบโตเข้าหลัก 8 พันล้านคนเข้าไปแล้ว แต่ที่น่าสนใจคือ จำนวนการเพิ่มนั้นเข้าสู่ที่ตัวเลขที่นิ่ง ๆ แล้ว โดยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นประมาณเกือบ 1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หรือประมาณแค่ 72 ล้านคนตลอด 12 ปีที่ผ่านมา 

2. การเข้าถึงเครื่องมือ มือถือ มีจำนวนหมายเลขมือถือที่ลงทะเบียนกว่า 5.6 พันล้านหมายเลข เทียบเป็นประชากรประมาณ 69.4% ของโลก และมีอัตราการเพิ่มการใช้งานถึง 2.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หรือมีคนใช้มือถือเพิ่มขึ้นมา 145 ล้านคน (แต่อย่าลืมว่า คนนึงอาจจะมี 2 หมายเลขขึ้นไปได้) 

3. ตัวเลขผู้ใช้งาน Internet เป็น 5.3 พันล้านคน หรือประมาณ 65.7% ของประชากรโลกได้ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3.7% (แต่อย่าลืมว่า Internet Cafe นับเป็น 1 ทำให้ตัวเลขจริงอาจจะสูงกว่านี้มาก) 

4. ตัวเลขตัวตนในออนไลน์ใน Social Media มีจำนวน 4.95 พันล้าน Account หรือเป็น 61.4% ของประชากรโลก เพิ่มขึ้น 4.5% จากปีที่แล้ว นับเป็นจำนวนที่เพิ่มกว่า 215 ล้านคน 

มาดูการใช้เวลาในออนไลน์กัน โดย GWI พบว่ามีอัตราการใช้เวลาในออนไลน์เพิ่มขึ้น 4 นาที เมื่อเทียบกับ 6 เดือนก่อน โดยตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้งานออนไลน์อยู่ที่ 6 ชั่วโมง 41 นาทีได้ และประเทศไทยเอง ใช้เวลาในออนไลน์สูงถึง 8 ชั่วโมง 2 นาทีด้วยกัน ในขณะที่ญี่ปุ่นใช้เวลาในออนไลน์เพียงแค่ 3 ชั่วโมง 54 นาที โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ต่างใช้เวลาในออนไลน์น้อยกว่า ค่าเฉลี่ยมาก นอกจากนี้อายุยังมีส่วนในการใช้เวลาในออนไลน์น้อยลง จะเห็นได้ว่า กลุ่มคนอายุน้อยใช้เวลาในออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มคนอายุเยอะอย่างมาก 

ตัวเลขต่อมาคือ TV ที่ตัวเลขลดลงต่อเนื่อง โดยเวลาในการดูทีวีลดลงกว่า 13 นาที เหลือเพียง 3 ชั่วโมง 12 นาที  แต่ก็ไม่ได้ไปเพิ่มที่ออนไลน์ เพราะตัวเลขในการใช้ Social Media ก็อย่างที่ 2 ชั่วโมง 24 นาที ลดลง 4 นาที เช่นกัน ตัวเลขในสื่ออื่น ๆ ก็ลดหมดทุกอย่าง 

ตัวเลขการเติบโต Social Media ที่เริ่มไม่ได้เติบโตสูงขึ้น โดยโตแค่ 1.6% จากเดือนกรกฎาคม 2023 รวมเป็น 4.95 พันล้าน Account โดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่ ทวีป Africa มีคนใช้เพิ่มขึ้นนั้นเอง แต่อย่าลืมว่า คนหนึ่งสร้างได้หลาย Account และมี Account ปั่นอีกด้วย และนอกจากนี้คนยังใช้เวลากว่า 33% จากสื่อทั้งหมด อยู่บน Social Media และมีกว่า 6.7 Platforms ต่อ Users 

Social Media Referrals  จากการศึกษาของ Similar Webs พบว่า Social Media Referrals ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ต่อเว็บไซต์ข่าวต่าง ๆ ทำให้เว็บข่าวใหญ่ ๆ สูญเสียคนเข้าเว็บนับล้านคนเลยทีเดียว จากการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมพบว่าไม่เพียงแต่ Social Media Referrals ที่ลดลงไปในเว็บไซต์ข่าวเท่านั้น จำนวนการเข้า Apps ข่าวก็น้อยลงด้วย 

นอกจากเว็บไซต์ข่าวที่สูญเสียคนเข้าเว็บไซต์จากการที่ Social Media Referrals หายไป ทาง Kepios ก็พบว่าแบรนด์เองก็สูญเสียลูกค้าจาก Social Media Referrals เช่นกัน โดยเว็บไซต์แบรนด์มีอัตราการลดลงของ Social Media Referrals เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

เมื่อเจาะลึกไปถึงตัวเลขเชิงลึกจะพบว่าสิ่งทื่ลดจาก Social Media Referrals คือ Organic Social Media Referrals ที่ลดลงในทุก Industries ทำให้ทุกแบรนด์ต้องยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อโฆษณาใน Social Media จนทำให้ Ads ใน Social Media เป็น ช่องทางที่แบรนด์จะทำให้คนเจอ รองจาก TV Ads และ Search Engines 

พฤติกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือ คือ คนไปคุยกันใน Social Media แต่จะมาหาแบรนด์จากการเข้าไปค้นหาใน Google หรือ จากการกดลิงก์เนื้อหาที่น่าสนใจจาก E-mail เพราะแม้ว่า Facebook หรือ Social media อื่น ๆ จะเป็น social media referrals ที่ดีกว่า 65.24% แต่การโพสลิงก์ใน Social Media กลับได้ Engagement ต่ำที่สุด เพียง 0.03% เมื่อเทียบ Engament กับ Post Reach จะพบว่า โพส content ธรรมดาให้ผลตอบแทนที่มากที่สุด รองลงมาคือการทำ Reels สิ่งที่น่าสนใจคือ Facebook ลงโทษการโพสลิงก์ เพราะไม่ว่า Content คุณจะน่าสนใจมากแค่ไหน แต่การลิงก์ออกไป จะทำให้ Facebook กดค่าทุกอย่างชองคุณอย่างมาก 

อันนึงที่เปิดเผยจาก Locowise ออกมาคือ ยิ่งเพจใหญ่ขึ้น ยิ่งตัวเลขแฟนที่มา Engagement ยิ่งต่ำลงไปอีก จากตัวเลขนี้ ถ้าคุณเป็นเว็บไซต์ใหญ่ และเพจใหญ่ คุณไม่สามารถพึ่งพา organic social media post ได้แล้ว และต้องหา Channel ใหม่ ๆ ในการดึงคนเข้าเว็บไซต์ 

ตัวเลขการใช้ Device ก็มีตัวเลขที่แปลกตาไปเช่นกัน เพราะ Personal Computer นั้นมีอัตราการใช้งานที่ลดลง แต่กลับมีอัตราการเพิ่มที่ Work Computer ที่เพิ่มขึ้น และมือถือที่เพิ่มขึ้น แดสงถึงคน หันมาใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้จากที่ทำงานแทนการซื้อเอง และใช้อุปการณ์อื่น ๆ ในการเข้าถึงอินเทอร์เนตต่าง ๆ นอกจากนี้ Features Phone ยังฆ่าไม่ตาย เพราะมีตัวเลขที่สูงขึ้น 2.1% จากปีที่แล้ว ประเทศไทยนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้มือถือในการเข้าอินเทอร์เนต มากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเทียบแล้ว ประเทศไทยรับว่าสูงที่สุดในการใช้มือถือและ Tablet ในการเข้าอินเทอร์เนต เมื่อเทียบกับ คอมพิวเตอร์ 

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เว็บไซต์นั้นยังเป็นสิ่งที่เรียกว่า หัวใจหลักของการทำแบรนด์ในออนไลน์ เพราะ 4 ใน 10 คนที่อยู่ในวัยทำงานยังคงเข้าเว็บไซต์แบรนด์อยู่ ไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อยก็ตาม รองลงมาคือการดูวิดีโอจากแบรนด์ และตามแบรนด์ใน Social Media ต่าง ๆ 

ตัวเลขการใช้งานออนไลน์ในสื่อ Social Media Apps จะเห็นได้ว่าคนใช้งาน Tiktok สูงที่สุดกว่า 33 ชั่วโมง 38 นาที รองลงมาคือ Youtube และ Facebook แต่เมื่อมองความถี่ในการใช้งาน  (วัดที่แอนดรอยด์เท่านั้น) Whatsapp ยังคงเป็น App ที่เปิดสูงสุดกว่า 911.6 ครั้ง รองลงมาคือ Line 354 ครั้งและ IG กว่า 337.1 ครั้งนั้นเอง 

Facebook ยังแข็งแกร่งตอนนี้ เพราะมีคนใช้กว่า 3.03 พันล้านคนต่อเดือน หรือคิดเป็น 37.6% ของประชากรโลกที่ใช้งาน รองลงมาคือ Youtube และ Whatsapp 

Tiktok ads มียอด Reach มีผู้ใช้กว่า 1.2 พันล้านคน โตขึ้นกว่า 28.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือประมาณ 272 ล้าน Account โดยประเทศไทยมี Reach ของ Tiktok Ads อยู่ที่ 65.3% และ Tiktok เป็น Social Media ยอดนิยม อันดับ 5 ในตอนนี้  

Instagram นั้นก็โตเช่นกันอย่างมาก  ความนิยมใน Social Media ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า Instagram นั้นครองใจในหมู่วัยรุ่นและ 1st Jobber อย่างมาก และเมื่ออายุมากขึ้นจะกลายเป็น  App ที่ใช้คุยงานแทนเช่น Whastapp, Messenger, Line จะเห็นได้ว่า IG Ads นั้นเข้าถึงคนมากกว่า 1.6 พันล้านคนเลยทีเดียว โตขึ้นกว่า 2.5% จากไตรมาสที่แล้ว 

ตัวเลขที่น่าสนใจสุดท้ายคือ การที่โฆษณาทำให้ผู้ที่เห็นโฆษณารู้สึกสนใจหรือตรงกับความเป็นตัวเองหรือไม่ จะเห็นได้ว่า ในประเทศไทยมีเพียง 15.7% ที่บอกว่าโฆษณานั้นครง ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับเงินโฆษณาที่ลงไป 

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments