ศึกษา Technology Hype Cycle ของ Gartner เพื่อทำนายกระแสอะไรจะมา อะไรจะไป

-

Technology Hype Cycle ของ Gartner นั้นเป็นกราฟที่แสดงถึงการที่เทคโนโลยีไหนจะมา จะไป หรือจะคงอยู่ไปได้นานแค่ไหน ซึ่ง Gartner บริษัทวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีข้อมูล ซึ่งจะขายข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ได้เริ่มใช้เมื่อปี 1995 ซึ่งนับตั้งแต่เวลานั้นจนถึงปัจจุบัน Hype cycle นี้ถูกใช้โดยบรรดาเหล่า CIO หรือ Senior IT ทั้งหลายมาโดยตลอด จนถึงบริษัท Agency ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อวิเคราะห์่ว่ากระแสไหนจะมา จะไปหรือคงอยู่นานแค่ไหน หรือจะขึ้นสูงจุด peak หรือยัง

5 phases of Hype Cycle

Hype Cycle ของ Gartner นั้นจะแบ่งช่วงของ Technology ออกเป็น 5 ช่วงคือ

 1. “Technology Trigger” – นี่เป็นช่วงต้น hype cycle ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เทคโนโลยีนั้นเพิ่งเกิด หรือ เพิ่งถูกค้นพบ หรือกำลังเป็นกระแสที่สนใจของสื่อเป็นปรากฏการณ์แรก โดยช่วงนี้ถ้าเป็นบริษัทที่เพิ่งเกิดก็เพิ่งจะได้รับการลงทุนครั้งแรก หรือผลิต สิ่งของชิ้นแรก ๆ ที่จะมีราคาสูงและมีความต้องการสูง อีกทั้งยังเป็นที่สนใจต่อคนกลุ่มที่อยากเป็นพวกอยากลองแรก ๆ
 2. “Peak of Inflated Expectations” – เป็นช่วงถัดมาจากช่วงแรก ช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดการสนใจที่มากเกินกว่าจะเป็น หรือ ได้รับการคาดหวังที่สูงมากเกินไป ซึ่งมีส่วนน้อยที่จะประสบความสำเร็จและส่วนใหญ่นั้นล้มเหลวไป ในช่วงนี้อะไรที่เกิดนั้นจะเกิดการกระจายตัวอย่างรวดเร็ว และเกิดกิจกรรมมากมายจากคนกลุ่มที่เป็นพวกลองแรก ๆ และอาจเริ่มมีข่าวเสียหายกับบริษัทเกิดขึ้น
 3. “Trough of Disillusionment” – เป็นช่วงที่เทคโนโลยีหลายตัวที่ไม่สำเร็จหรือไม่ได้ตามความคาดหวังของคน และเริ่มกลายเป็นสิ่งที่คนเลิกฮิตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วงนี้สื่อเริ่มจะไม่ลงข่าวหรือไม่มีใครสนใจแล้ว ซึ่งช่วงนี้บริษัทอาจหาผู้ผลิตยากขึ้น หรืออาจมีการเข้ามาลงทุนรอบใหม่เกิดขึ้น
 4. “Slope of Enlightenment” – เป็นช่วงที่สื่อนั้นเลิกทำ scoope พิเศษเกี่ยวกับข่าวเทคโนโลยีดังกล่าว บางบริษัทเริ่มกลับมาศึกษาเทคโนโลยีในช่วงนี้ว่าอะไรมีประโยชน์และลองมาใช้ปฏิบัติจริง ๆ ในช่วงนี้คนจะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวหมดแล้ว ผลิตภัณฑ์บางชิ้นอาจออกรุ่น 2 หรือ 3 ออกมา และในช่วงนี้เองบางบริษัทจะได้ pattern ของการออกรอบสินค้า
 5. “Plateau of Productivity” – เป็นช่วงเข้าสู่ยุคที่คงที่ หรือการผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวไม่มีการลดหรือเพิ่ม และประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวกลายเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

นอกจากนี้ใน กราฟ Hype Cycle แล้ว จะมีการบ่งชี้ว่าเทคโนโลยีนั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหน โดยจะแบ่งเป็น

 1. อยู่เกิน 10 ปี
 2. อยู่ 5 -10 ปี
 3. อยู่ 2-5 ปี
 4. อยู่ไม่เกิน 2 ปี
 5. ตายก่อนที่จะ Plateau

ด้วยการแบ่งเช่นนี้ ทำให้คนที่ทำธุรกิจ หรือที่สนใจในกระแสเทคโนโลยีนั้น สามารถเลือกได้ว่า จะสนใจเทคโนโลยีที่จะอยู่ยาวแค่ไหน และ อะไรที่เป็นแค่กระแสสั้น ๆ หรือไม่มีโอกาสได้เกิดบ้าง ทำให้การลงทุนในเทคโนโลยีนั้นจะไปถูกทางมากขึ้น

ซึ่งใครสนใจวิธีใช้เชิงลึกแล้วละก็ลองหาหนังสือเล่มนี้อ่าน Mastering the Hype Cycle: How to Adopt the Right Innovation at the Right Time ซึ่งเขียนโดย Jackie Fenn และ Mark Raskino  ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จาก Gartner

แล้วปีนี้ละ Hype Cycle ของ Gartner ว่าอย่างไร?

มี 4 theme technology ที่น่าสนใจ คือ

 1. Emergent AI เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ต่าง ๆ ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในตอนนี้ที่ทุกคนสนใจ Generative AI แต่ในกราฟจะเห็นว่า Generative AI เข้าใกล้จุด Peak และกระแสกำลังเริ่มลงมาแล้ว แถมยังอยู่ได้เพียง 2-5 ปีเท่านั้น ถ้านับจาก Hype ที่ผ่านมาก็เหลือเวลาอีกไม่นาน ซึ่งในขณะที่โลกสนใจ Generative AI มีเทคโนโลยี AI ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น Federated Machine Learning ที่เป็นการสอน Machine Learning Algorithm ด้วยการไม่มี Data ที่ต้องห้ามในการสอน ML เพื่อมี Privacy และความปลอดภับที่ดี หรือ AI Simulation ที่สามารถ Simulated สิ่งแวดล้อมเพื่อทำการเทส สอน และทดสอบ หรือ Neuro-symbolic AI ที่เป็นการรวมกันระหว่าง AI และ ML ด้วยเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะทำให้อยู่ได้นานมากกว่า 10 เทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ ที่กำลังเริ่มกลายเป็นกระแสและอยู่ได้นานกว่า
 2. Developer Experience เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยนักพัฒนา Software ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้ดีเพิ่มมากขึ้น มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ดีมากขึ้นไปเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI-augmented software engineering ในการเอา AI มาช่วยสร้าง Software และดูแล Software ต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นมา
 3. Pervasive Cloud เป็นเทคโนโลยีที่สนใจในเรื่อง Cloud Computing ว่าจะมีการพัฒนาและมีส่วนสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจอย่างไร ช่วยให้ธุรกิจปรับตัวและขยายตัวได้ทันความต้องการมากน้อยแค่ไหน
 4. Human-Centric security and Privacy เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีที่สนใจในเรื่อง ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ต่าง ๆ ได้อย่างไร โดยสนใจว่าเทคโนโลยีพวกนี้จะมีส่วนช่วยธุรกิจให้สร้างความน่าเชื่อถือ และความสนใจกับผู้บริโภคในการดูแลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ต่าง ๆ ขึ้นมา ในยุคที่มีการใช้ data มากมายเช่นนี้

ซึ่งในบรรดาเทคโนโลยีเหล่านี้ บางตัวเมืองไทยก็เริ่มใช้แล้ว แต่ใครนั้นจะประสบความสำเร็จและอยู่ได้นานแค่ไหนก็ต้องมาดูกันครับ ใครที่กำลังทำงานด้าน Technology และต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีอะไร ควรจะลองใช้ไหม ก็ลองเอา Technology Hype Cycle จาก Gartner ไปช่วยตัดสินใจดูครับ

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments