AI

สวนกระแส Trend เมื่ออนาคตของธุรกิจ ไม่ได้อยู่ที่ AI 100% แต่เป็น Data และ Human Experience 

เริ่มปี 2024 มานี้ สิ่งที่คนทำธุรกิจ ทำการตลาด จะต้องมามองเป็นประจำคือการมองหาว่าอะไรที่จะเป็น Trend หรือกระแสว่าอะไรที่กำลังจะมาในปีนี้แล้วควรจะทำ หรือควรสนใจในการทุ่มทรัพยากรลงไป ทั้งนี้หลาย ๆ สำนักได้ออกมาบอกแล้วว่า AI นั้นกำลังจะกลายเป็นคลื่นและกระแสที่แรงอย่างมากในปี 2024 นี้ และไม่ว่าใครก็ทำ AI ไม่เช่นนั้น คุณจะตามหลังธุรกิจและการตลาดคนอื่นทันที  ทุกวันนี้ AI เข้ามาบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน และมีส่วนช่วยหลาย ๆ คนในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ ChatGPT, Dall-E, Notion และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมกันนี้หลาย ๆ...

Recent posts

Popular categories