เก็บ Data แบบ Manual เพื่อทำการหา idea ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัน

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเก็บ Data ทำให้สามารถสร้างสินค้าและบริการที่ตรงใจได้ทันที ไม่ต้องล้มเหลวตั้งแต่แรก

21 เอาชนะบ่อนได้ด้วยความเข้าใจ Data และ Statistics

ด้วยการใช้ Data สามารถสร้างความได้เปรียบใน Casino ลองนึกถึงธุรกิจที่มี Data แต่ไม่เคยทำ Data จะทำให้พลาดโอกาสขนาดไหน

The Big Short ทำ Data Mining ให้สุด จนสามารถทำนายปัญหาและหาโอกาสได้

การเข้าใจ Data ในระดับลึกถึงที่มาที่ไป ทำให้คนกลุ่มหนึ่งเอาชนะตลาดหุ้นได้ กับ The Big Shorts

อยากสร้าง Product และ Service ให้ดีให้รอดต้องทำ MVP (Minimum Viable Product) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ไม่ว่าจะองค์กรใหญ่ SME หรือ Startup ไม่ให้ล้มเหลว ไม่ใช่การเล่นใหญ่ ทุ่มเงิน สร้างความคาดหวังในการทำตอนแรกให้ใหญ่ แต่เป็นการเริ่มทดลองว่า MVP นั้นไปรอดไหม

ทำแบรนด์ให้อยากเข้าหาด้วยการสร้าง Brand Identity ที่ตรงใจคน

เมื่อเราสร้างแบรนด์ Personality, Brand Archetype ไปแล้ว ตอนนี้ก็มาถึงขั้นสร้างตัวของแบรนด์ที่จะทำให้คนรับรู้ว่า แบรนด์คือของคุณมีอัตลักษณ์เป็นแบบไหน หรือที่เรียกว่า Brand Identity นั้นเอง และสิ่งที่จะทำให้แบรนด์ทำให้คนเข้าหา หรือทำให้คนมาสนใจมากที่สุดก็คือ การที่แบรนด์นั้นสามารถสร้าง Brand Identity ที่แสดงออกมา ให้ตรงกับความคาดหวังที่กลุ่มเป้าหมายนั้นจะรับรู้ หรือสามารถทำให้อัตลักษณ์ที่แสดออกไปนั้นตรงกับภาพลักษณ์ที่กลุ่มเป้าหมายเห็นได้ทันทีนั้นเอง ซึ่งการที่มี Brand Identity ที่ดีนั้น ประกอบด้วยหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การสื่อสารของแบรนด์  Logo/Image ของแบรนด์  พฤติกรรมของแบรนด์ในการแสดงออกมา  การออกแบบสินค้าและบริการของแบรนด์  วัฒนธรรมองค์กรของแบรนด์  วิศัยทัศน์ของแบรนด์  ภารกิจของแบรนด์  ภาษาที่แบรนด์ใช้  เรื่องราวของแบรนด์  สัมผัสของแบรนด์  ซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ใครกำลังจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาต้องกำหนดว่า แบรนด์ตัวเองจะมี Brand Identity อย่างไรขึ้นมาจากองค์ประกอบเหล่านี้ และเอาองค์ประกอบเหล่านี้มากำหนดใส่ใน 4...

สร้าง Brand ให้แกร่งด้วยการเข้าใจการใช้ Archetype เพื่อสร้าง Brand Charactor

เมื่อเราจะสร้าง Brand ขึ้นมา การสร้างแบรนด์ที่ดี ไม่ได้เกิดจากการทำ Logo และ Design สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา แต่เกิดขึ้นจากความเข้าใจในการที่ว่า แบรนด์ นี้จะเข้าไปตอบความต้องการและ Pian Point ของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างไรขึ้นมา และการสร้างแบรนด์ให้เข้าไปความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้นั้น ส่วนสำคัญคือส่วนหนึ่งของการสร้าง Brand Charactor และ Brand Personality ขึ้นมา  การที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายจะสนใจบางอย่าง หรือเข้ามาดูว่า Brand ตอบสนองความต้องการของเค้าได้อย่างไรบ้างนั้น สิ่งที่ดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมาหาแบรนด์ได้นั้นคือ การที่แบรนด์นั้น มี “จริต”...

คิดจะสร้างแบรนด์ใหม่ต้องหา Painpoint (ระดับ Global) ให้เจอ 

หลาย ๆ คนที่คิดจะทำธุรกิจตอนนี้ การที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้นั้น การที่จะสร้างธุรกิจให้รอดและเติบโตมาได้ ไม่ใช่ว่าจะเริ่มทำได้เลยตามแรงบันดาลใจที่อยากทำ การที่จะทำอะไรให้สามารถอยู่ได้ในระยะยาวนั้นคือการศึกษาตลาดให้แน่ใจก่อนว่า ตลาดต้องการอะไร หรืออยากได้อะไรกันแน่ ซึ่งการที่เราจะตอบความต้องการนี้ได้นั้นคือ การที่เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่า Pain point  Pain point หรือ จุดที่เป็นปัญหาของกลุ่มลูกค้า หรือตลาดที่เราต้องการที่จะเข้าไปเป็นคน Supply ความต้องการต่าง ๆ ซึ่งก่อนอื่นนั้น เราต้องเข้าใจว่า Pain Point ของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากได้นั้นคืออะไรกันแน่ โดยตัวอย่าง Classic ที่ใช้กันคือ ค้อนกับตะปู และภาพ โดยมองว่า กลุ่มเป้าหมายอยากตอกตะปู เพื่อแขวนภาพ ถ้านักการตลาดทั่วไปโดยส่วนใหญ่ที่คิดกันคือการที่คิดว่า กลุ่มเป้าหมายนี้อยากจะได้...

เมื่อแบงค์ใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างให้คนออมเงินเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของธนาคารในหลาย ๆ ครั้งคือการเพิ่มลูกค้าให้มาออมเงินกับธนาคารมากขึ้น ซึ่งด้วยการใช้จิตวิทยาแบบการกระตุ้นจิตใต้สำนึกนี้สามารถสร้างผลได้อย่างดีเลยทีเดียว ธนาคารหรือภาคการเงิน รวมทั้งรัฐนั้นต่างมีความต้องการอย่างหนึ่งที่อยากสร้างให้กลุ่มเป้าหมายของตัวเองนั้นมีการประหยัดเงิน หรือสามารถอดออมได้ขึ้นมา เพื่อใช้จ่ายในยามเกษียณตัวเอง หรือในภาคธนาคารนั้นก็ต้องการเงินออมเหล่านั้นเข้ามาเป็นเงินฝากของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองมีเงินที่จะไปปล่อยสินเชื่อต่าง ๆ เข้าไปในระบบได้ แต่ปัญหาหลาย ๆ ครั้งคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นความสำคัญของการฝากเงินขึ้นมา ทำให้นี้กลายเป็นโจทย์สำคัญ ๆ ที่หลาย ๆ ที่พยายามจะแก้ปัญหากัน หลาย ๆ ครั้งเมื่อตอนที่ผู้เขียนบทความทำงานบริษัท Digital Marketing และมีลูกค้าเป็นภาคธนาคาร ก็มักจะได้เจอโจทย์ว่าจะทำยังไงให้เพิ่มคนที่จะมาฝากเงินผ่าน Promotion ต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าการมีโปรโมชั่น ดอกเบี้ย หรืออื่น ๆ นั้นไม่เพียงพอต่อการดึงดูด ทำไมคนถึงไม่อยากฝากเงิน ทั้งนี้สาเหตุที่ทำไมการทำแคมเปญการตลาดหรือการกระตุ้นให้การฝากเงินนั้นถึงออกมาล้มเหลว...

Recent posts

Popular categories