คิดจะสร้างแบรนด์ใหม่ต้องหา Painpoint (ระดับ Global) ให้เจอ 

หลาย ๆ คนที่คิดจะทำธุรกิจตอนนี้ การที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้นั้น การที่จะสร้างธุรกิจให้รอดและเติบโตมาได้ ไม่ใช่ว่าจะเริ่มทำได้เลยตามแรงบันดาลใจที่อยากทำ การที่จะทำอะไรให้สามารถอยู่ได้ในระยะยาวนั้นคือการศึกษาตลาดให้แน่ใจก่อนว่า ตลาดต้องการอะไร หรืออยากได้อะไรกันแน่ ซึ่งการที่เราจะตอบความต้องการนี้ได้นั้นคือ การที่เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่า Pain point  Pain point หรือ จุดที่เป็นปัญหาของกลุ่มลูกค้า หรือตลาดที่เราต้องการที่จะเข้าไปเป็นคน Supply ความต้องการต่าง ๆ ซึ่งก่อนอื่นนั้น เราต้องเข้าใจว่า Pain Point ของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากได้นั้นคืออะไรกันแน่ โดยตัวอย่าง Classic ที่ใช้กันคือ ค้อนกับตะปู และภาพ โดยมองว่า กลุ่มเป้าหมายอยากตอกตะปู เพื่อแขวนภาพ ถ้านักการตลาดทั่วไปโดยส่วนใหญ่ที่คิดกันคือการที่คิดว่า กลุ่มเป้าหมายนี้อยากจะได้...

เมื่อแบงค์ใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างให้คนออมเงินเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของธนาคารในหลาย ๆ ครั้งคือการเพิ่มลูกค้าให้มาออมเงินกับธนาคารมากขึ้น ซึ่งด้วยการใช้จิตวิทยาแบบการกระตุ้นจิตใต้สำนึกนี้สามารถสร้างผลได้อย่างดีเลยทีเดียว ธนาคารหรือภาคการเงิน รวมทั้งรัฐนั้นต่างมีความต้องการอย่างหนึ่งที่อยากสร้างให้กลุ่มเป้าหมายของตัวเองนั้นมีการประหยัดเงิน หรือสามารถอดออมได้ขึ้นมา เพื่อใช้จ่ายในยามเกษียณตัวเอง หรือในภาคธนาคารนั้นก็ต้องการเงินออมเหล่านั้นเข้ามาเป็นเงินฝากของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองมีเงินที่จะไปปล่อยสินเชื่อต่าง ๆ เข้าไปในระบบได้ แต่ปัญหาหลาย ๆ ครั้งคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นความสำคัญของการฝากเงินขึ้นมา ทำให้นี้กลายเป็นโจทย์สำคัญ ๆ ที่หลาย ๆ ที่พยายามจะแก้ปัญหากัน หลาย ๆ ครั้งเมื่อตอนที่ผู้เขียนบทความทำงานบริษัท Digital Marketing และมีลูกค้าเป็นภาคธนาคาร ก็มักจะได้เจอโจทย์ว่าจะทำยังไงให้เพิ่มคนที่จะมาฝากเงินผ่าน Promotion ต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าการมีโปรโมชั่น ดอกเบี้ย หรืออื่น ๆ นั้นไม่เพียงพอต่อการดึงดูด ทำไมคนถึงไม่อยากฝากเงิน ทั้งนี้สาเหตุที่ทำไมการทำแคมเปญการตลาดหรือการกระตุ้นให้การฝากเงินนั้นถึงออกมาล้มเหลว...

Recent posts

Popular categories